صفحه اصلیمقررات انضباطی و سازمانی

صفحه

مقررات انضباطی و سازمانی

مقررات انضباطی

اولياي گرامي،

ارتباط و تعامل سازنده، مؤثر و هميارانة دو نهاد خانواده و مدرسه، اثرات غير قابل انکاري بر کيفيت و کميتِ يادگيري و تحصيلِ دانش آموز بر جاي خواهد گذاشت، و از طرف ديگر لازمة سازندگي و موثر بودنِ اين ارتباط، تبيين وظايف و تعهدات متقابلِ اين دو نهاد نسبت به يکديگر و نيز نسبت به دانش آموز مي‌باشد. با توجه به موارد فوق خواهشمند است مقررات انضباطي- سازماني زير را، که بر اساس مفاد منشور خانه و مدرسة ایران زمین تنظيم شده است و جزئيات بيشتري از نحوة تعاملاتِ ميان خانواده و مدرسه را مشخص مي سازد، با دقت مطالعه کرده و مورد توجه قرار دهيد

1- ساعات کار آموزشي در پايه هاي اول تا ششم مقطع دبستان در روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 7:45 تا 14:40 مي باشد. در مقطع پيش دبستان نيز، ساعت كاري آموزشي در روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت  8 تا 14:40 / 8 تا 16:00 (منطوط به بسته ی انتخابی زمان ثبت نام) مي باشد

يادآوري 1 : درب دبستان در هر روز كاري، رأس ساعت 7 باز شده و مسؤوليت مراقبت از دانش آموزان قبل از اين ساعت بر عهده اولياء محترم مي باشد.

يادآوري 2 : مراسم صبحگاه مدرسه رأس ساعت 7:45 آغاز شده و حضور تمام دانش آموزان در مراسم صبحگاه ضروري مي‌باشد.

2- انتظار مي رود تماميِ دانش آموزان، قبل از ساعت مقرر در مدرسه حضور داشته باشند. بديهي است در صورت غيبت و تأخير غير موجه دانش آموز، مقررات وضع شده از سوي آموزش و پرورش در مورد دانش آموز اعمال خواهد شد.

یادآوري : هر بار تأخير در ورود يک دانش آموز، معادل يک ساعت غيبتِ غير‌موجه بوده و در صورتي كه غيبت غيرموجه بيشتر از 5 ساعت شود، موضوع جهت تصميم گيري به شوراي مدرسه ارجاع خواهد شد

3- انتظار مي رود دانش آموزان، رأس ساعت تعطيلي، مدرسه را ترك نمايند.

4- در صورتي كه بنا به دلايلي مدرسه زودتر از موعد، تعطيل گردد، و يا مقرر شود كه دانش‌آموز/ دانش‌آموزاني، براي فعاليت هاي آموزشي، فرهنگي، پرورشي و ... پس از ساعت رسمي و يا در ايام تعطيل در مدرسه حضور داشته باشند، موضوع از طريق ارسال اطلاعيه/ رضايت نامه به اطلاع اولياء گرامي خواهد رسيد، لذا تقاضا داريم دقت لازم را در زمينه زمان‌هاي رفت و آمد فرزندتان مبذول فرماييد.

ایران زمین، انتظارِ اکيد دارد اولياء محترم هنگام حضور در مدرسه، شأن و حرمت فرهنگيِ يک محيط آموزشي را در رفتار و گفتار، پوشش و آرايشِ ظاهريِ خويش رعايت کرده، و نظارت نمايند تا دانش‌آموزشان نيز اين امر را مورد توجه قرار دهد.

5- خواهشمند است به منظور جلوگيري از عقب ماندگي درسي و تحصيلي دانش آموز و نيز رعايت مقررات انضباطي مربوط به غيبتِ دانش آموز در كلاس درس، از هرگونه برنامه ريزي براي مسافرت دانش آموز، در ايام فعاليت واحد آموزشي در طول سال خودداري فرمائيد.

6- ضروري است اولياء محترم در هر روزي که دانش آموز نمي تواند به دلايلِ موجهي در مدرسه حاضر شود، موضوع را قبل از ساعت 8:30 صبح به طور حضوري / كتبي / تلفني، به دفتر مدرسه (صرفاً معاون مدرسه و در صورت عدم حضور ايشان مدير مدرسه) اطلاع دهند.

یادآوري : در صورتي كه موضوع از طريق غيرحضوري هماهنگ شده باشد، دانش آموز مي‌بايست در اولين روز حضور مجدد در مدرسه، همراه با يكي از والدين خويش یا نامه کتبی در مدرسه حاضر شود.

7- خروج دانش آموز از مدرسه، در ساعات کار آموزشيِ مدرسه، تنها با درخواست حضوري اولياء دانش‌آموز و اطلاع و اجازه دفتر مدرسه امکان پذير خواهد بود. در صورت خروج دانش آموز از مدرسه بدون هماهنگي برابر مقررات با وي برخورد خواهد شد.

8- خواهشمند است در صورت ابتلاء دانش آموز به بيماري هاي عفوني و واگيردار، ضمن اطلاع به موقعِ موضوع به دفتر مدرسه، به منظور پيشگيري از سرايتِ بيماري به ساير دانش آموزان، از فرستادن وي به مدرسه خودداري نموده و ضمن پيگيري سريعِ امر درمانِ دانش آموز، از وي در منزل مراقبت و نگه‌داري نماييد.

یادآوري : در اين حالت دانش آموز مي بايست در اولين روز حضور مجدد در مدرسه، همراه با يكي از اولياء خويش در مدرسه حاضر شود.

9- انتظار مي‌رود خانواده دانش آموز، نسبت به رعايت مسايل بهداشت فردي دانش آموز، به خصوص کوتاهيِ مناسب موي سر و ناخن، و نيز نظافت لباس و بدن وي، حداکثر توجه و مراقبت را به خرج دهد.

10- انتظار مي رود اولياء گرامي، نسبت به سادگي و زيبايي پوشش دانش آموز در مدرسه (اعم از پيراهن، شلوار، کفش، جوراب و ...)حساسيت و دقت لازم را مبذول دارند. همچنين خواهشمند است اولياء محترم مراقبت نمايند تا دانش‌آموز در هنگامِ حضور در مدرسه، لوازم و اشياي غير ضروري، گران قيمت و نامرتبط با فعاليت هاي تحصيلي به همراه نداشته باشند.

11- همراه داشتن گوشي موبايل در محيط آموزشي ممنوع بوده، در موارد ضروري، دانش آموز موظف است گوشي خود را در ابتداي ورود به مدرسه، تحويل دفتر مدرسه داده و هنگام خروج تحويل بگيرد.

12- همراه داشتن پول نقد در مدرسه، به جز در مواقعي که با مدرسه هماهنگ شده باشد، ممنوع است.

13- همراه داشتن و مصرف تنقلات مثل تخمه، آدامس، چيپس، پفك ، سوسیس ، کالباس و نوشابه در مدرسه، ممنوع است.

14- دانش‌آموزان مي بايست نسبت به مراقبت از وسايل و لوازم شان کوشا باشند، و حتماً نام و نام‌خانوادگي خود را در قسمت مناسبي از تمامي لوازم مربوطه درج نمايند.

15- دانش آموزان مي بايست نسبت به مراقبت و محافظت از امکانات، لوازم و ساختمان مدرسه و مجتمع توجه لازم را داشته باشند. جبران هر گونه خسارت وارده توسط دانش آموز به اموال و ساختمان مدرسه و مجتمع بر عهدة اولياي محترم خواهد بود.

16- انتظار مي رود در صورت بروز هر نوع مشکل ميان دو يا چند دانش آموز، موضوع به اطلاع دفتر‌مدرسه رسانده شده و اولياء محترم از هر نوع دخالت مستقيم، پرهيز نمايند.

17- مدرسه انتظار دارد، اولياء محترم به تذکرات کتبي و شفاهيِ دفتر مدرسه و مسؤولان آن توجه نمايند، و هر نوع افت تحصيليِِ ناشي از عدم توجه به اين امر را در دانش آموز، با جديت و مطابق مقرراتِ داخلي مدرسه پيگيري خواهد کرد.

18- مدرسه از برقراريِ هر نوع ارتباط تلفنيِ مستقيمِ خانواده با دانش آموز، در زمان حضور وي در مدرسه، معذور بوده و تنها مي تواند پيام شما را به دانش آموز منتقل نمايد.

19- انتظار مي رود اولياء گرامي، براي اطلاع و آگاهي از وضعيتِ درسي، انضباطي، اخلاقي و تحصيلي فرزندشان، تنها مطابق جداول زماني ارائه شده و با هماهنگي قبلي با دفتر مدرسه، در محل مدرسه حضور يافته و يا با همکاران به گفتگوي تلفني بپردازند.

20- کسب اطلاع از وضعيت عمومي تحصيلي، درسي، رفتاري، انضباطي، مشاوره اي، اخلاقي، شخصيتي و ... دانش‌آموز- مگر در مواقع خاص و با صلاحديد دفتر مدرسه- تنها مختصِ اولياء دانش آموز مي باشد.

21- مدرسه از پذيرفتن و همراهي اولياء در محيط آموزشي و در حاشيه برنامه ها و فعاليت هاي مختلف خويش، از جمله اردوها و بازديدها- مگر در مواقع خاص و تنها با صلاحديد دفتر مدرسه- معذور است.

22- شرکت دانش آموزان و يا خانواده هاي ايشان را در مهماني هاي ساير دانش آموزان و خانواده‌هاي شان ، امري شخصي و مرتبط با خانواده ها بوده و مدرسه، ضمن آن که به اولياء گرامي توصيه مي‌نمايد از نزديک، بر اين قبيل برنامه ها نظارت داشته باشند، تاکيد مي کند که در اين زمينه مسؤوليتي را متوجه خويش نمي داند.

23- شرکت فعال و به موقع اولياء محترم در جلساتِ مختلف مدرسه ( از جمله جلسات آموزش خانواده، جلسات انجمن خانه و مدرسه، جلسات پايه اي اولياء و ...) ضروري است.

24- انتظار مي رود اولياء محترم به ميزانِ کيفيت و شيوة ارتباطات و تعاملاتشان با همکاران مختلف در ایران زمین توجه ويژه داشته و مشکلات، خواسته ها، انتظارات، سؤالات و ابهامات خويش را تنها از طريق مدير، معاونان ، مشاوران و يا مسؤولانِ پايه مربوطه پيگيري نمايند و از مراجعه مستقيم به ساير سطوحِ شغلي و سازماني در ایران زمین خودداري فرمايند.

25- اولياء گرامي مي بايست نظرات، پيشنهادات و انتقادات خويش در زمينه مسائل مختلف آموزشي يا اجرائي، صرفاً از طريق صندوق انتقادات و پيشنهادات و يا گفتگو با مدير / مسؤولان مربوطه مطرح نمايند، و نبايد اين قبيل مباحث را مستقيماً با معلمان در ميان بگذارند.

26- لطفاً در صورت تغيير شماره تلفن همراه، شماره تلفن منزل، آدرس منزل و يا شماره تلفن محل کار ، مراتب را در اسرع وقت به دفتر مدرسه اطلاع دهيد.

27- ثبت نام دانش آموز در مدرسه تنها براي يك سال تحصيلي بوده و ثبت نام وي در سال آينده، منوط به كسب شرايط ادامه تحصيل و رضايتِ مدرسه از وضعيت عمومي دانش آموز و نيز عملكردِ اولياء محترم در زمينه تعهداتي كه بر عهده دارند، مي باشد.

28- مقررات انضباطي- سازماني فوق تمامي برنامه هاي مرتبط با واحد در خارج از ساعات اداري و يا خارج از محيط مدرسه مانند كلاس هاي فوق برنامه، اردوها و بازديدهاي خارج و يا داخل مدرسه و... را نيز شامل شده و دانش‌آموزان و اولياي محترم موظف به رعايت آن مي باشند.