یک، دو، سه زنگ نرمش

نه‌تنها ایران‌زمین تعطیل نیست بلکه ورزش صبحگاهی هم به راه است و‌ ما بی‌صبرانه منتظر ساعت صبح برای انجام نرمش آنلاین با دوستانمان هستیم.