صفحه اصلیاخبارگردهمايى نيمسال اول

جزئیات خبر

۳۰ بهمن ۱۳۹۸
گردهمايى نيمسال اول

گرهمايى نيمسال اول سال تحصيلى٩٨_٩٩ در مجموعه زيباى آسمان به منظور جمع بندى دپارتمان هاى مختلف در عصر زمستانى پنجشنبه اول اسفند طبق زمانبندى اعلام شده برگزار خواهد شدارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :