صفحه اصلیاخبارتريبون آزاد پيش دبستان

جزئیات خبر

۳۰ بهمن ۱۳۹۸
تريبون آزاد پيش دبستان

يكى از مهمترين زمينه هاى رشد اجتماعى در بين كودكان ارتقا اعتماد به نفس به منظور ابراز وجود در جمع همسالان در برنامه تريبون آزاد است، دانش آموزان ايران زمين در اين برنامه درباره موضوعى خاص سمينار و سخنرانى خود را آماده مى كنند و در جمع همسالان به بيان ايده ها و نظرات خود مى پردازند دانش آموزان ديگر ضمن گرش دادن به صحبت ها و كنفرانس ايشان سوال هايى را مطرح كرده و انتظار پاسخگويى دارند اين پاسخگويى توسط دانش آموز موجب ارتقا مهارت هاى كنترل و پذيرش ديگرى ، مباحثه ، گفت و گو و ارتقا فرهنگ نقدپذيرى مى شود .

برنامه تريبون آزاد يكى از مهمترين جنبه هاى آموزش غير مستقيم مهارت هاى زندگى در مجموعه ايران زمين است . دانش آموزان در پايه ى پيش دبستان ضمن سخنرانى درباره موضوع "شيوه هاى جلوگيرى از آلودگى هوا" راه را براى رشد هيجانى خود هموار مى كنند.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :