صفحه اصلیاخبارايران سرافراز

جزئیات خبر

۲۱ بهمن ۱۳۹۸
ايران سرافراز

دهه ى فجر در مجموعه ى ايران زمين غوغاست.دانش آموزان در انواع ايونت هاى علمى، پژوهشى،هنرى، تفريحى و ورزش شركت خواهند كرد.آنها در اين ايونت هاى هيجان انگيز مسابقه مى دهند، پژوهش ميكنند، باهم به رقابت سالم مى پردازندو نتايج و يافته هاى خود را باهم به اشتراك ميگذارند.

هر پايه درمسابقه ى تخصصى خود شركت ميكنند.

پيش دبستان و اول

_كاردستى و نقاشى

دوم و پنجم

_كتابخوانى

سوم و چهارم

_فوتبال

ششم

_عكاسىارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :