صفحه اصلیاخبارايونت تلفيقى تئاتر و سرود

جزئیات خبر

۳۰ دي ۱۳۹۸
ايونت تلفيقى تئاتر و سرود

توجه به شادى و روان شاد كودكان يكى از اهداف مهم مجموعه ايران زمين است. دانش آموزان در طى سال تحصيلى و در ترم اول و در شاخه هاى هنرى مختلف مشغول فعاليت بودند. اين فعاليت بنا به علاقه مندى و استعداد يابى خاصى كه در شروع سال تحصيلى سنجيده شده بود، صورت گرفت. آنها در شاخه هنرى خاص طبق انتخاب خود شركت كرده و يك ترم تحصيلى را به فعاليت،شادى و آموزش در آن رشته پرداختند. رفته رفته به انتهاى ترم اول نزديك مى شويم و در شاخه هاى مختلف جمع بندى صورت مى گيرد. يكى از ايونت هاى شاد و اثر بخش مجموعه ايران زمين ايونت تلفيقى تئاتر و سرود به عنوان يكى از ايونت هايى است كه خود دانش آموزان برگزار كننده ى آن هستند.در اين ايونت دانش آموزان گروه تئاتر و سرود و تقويت شنوايى به فعاليت و اجراى اثر بخش مى پردازند و دانش آموزان ديگر از اين اجرا لذت مى برند. ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :