صفحه اصلیاخبارمعاينات ادوارى

جزئیات خبر

۱۱ دي ۱۳۹۸
معاينات ادوارى

معاينات ادوارى طبق تقويم اجرايى در راستاى حفظ سلامت و پيشگيرى از انواع بيمارى ها در مجموعه ايران زمين برگزار ميشود ، اين بار معاينات تخصصی عمومی و بینائی‌سنجی در دو نوبت توسط متخصصین این امر در مجموعه ايران زمين براى پايه هاى مختلف انجام شد و سلامت جسمانى دانش آموزان بررسى شدارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :