صفحه اصلیاخباركوه پيمايى حاميان محيط زيست

جزئیات خبر

۲۲ آذر ۱۳۹۸
كوه پيمايى حاميان محيط زيست

محافظت از محيط زيست و داشتن آسمان آبى و زمين پاك يكى از دغدغه هاى بزرگ زندگى انسان در دنياى مدرن است.
مسئله و دغدغه ى محيط زيست چنديست به يكى از بزرگترين مسائل زندگى بشر تبديل شده است ، آسمان شهر ما خيلى وقت است دچار آلودگى است و اين آلودگى در فصل زمستان تشديد ميشود . دانش آموزان و خانواده هاى مجموعه ى ايران زمين با در دست داشتن پلاكارد ها و بادكنك هاى آبى كه روى آن شعار هاى خلاقانه اى درباره ى آلودگى محيط زيست ، مبارزه با آلودگى هاى زيست محيطى و داشتن آسمان آبى نوشته شده بود روز پنجشنبه ، بيست و يكم آذر ماه دوشادوش همديگر بام تهران را طى كردند و با رسيدن به قله ورزش و نرمش صبحگاهى را در كنار هم تجربه كردند و در جمعى صميمى كنار هم صبحانه خوردند. جاى بقيه عزيزانى كه نبودند خالى بود و اميدواريم بعد از اين در حركت هاى اين چنينى شاهد حضور اوليايى باشيم كه دوشادوش فرزندشان فرهنگ سازى هاى جذابى را چه براى فرزندان خود ، چه براى رهگذران و چه براى جامعه ى ايرانى رقم ميزنندارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :