صفحه اصلیاخبارکوه پیمایی حامیان محیط زیست

جزئیات خبر

۲۲ آذر ۱۳۹۸
کوه پیمایی حامیان محیط زیست

مجموعه ایران زمین در نظر دارد كوه پيمايي حامیان محیط زیست را با هدف گردهمایی خانوادگی، انجام یک فعالیت گروهی لذت بخش و فرهنگ سازی برای حرکت های حمايت كننده محيط زيست به صورت خانوادگى برنامه ریزی کند.بر این اساس از شما دعوت می‌کنیم تا دوشادوش هم دیگر در بام تهران حضور به هم رسانید تا صدای حمایت خود را از آسمانی پاک و آبی به گوش مردم تهران برسانيد.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :