صفحه اصلیاخبارمانور زلزله

جزئیات خبر

۲۲ آذر ۱۳۹۸
مانور زلزله


شبيه سازى و آموزش براى مواجهه با بحران يكي از مسائل اصلى آموزشى در سيستم هاى آموزشى دنيا است.
مانور زلزله در مجموعه ى "ايران زمين" به منظور آشنايى دانش آموزان با نحوه ى مواجه با زلزله و آموزش ايشان براى داشتن بهترين واكنش در مواجهه با اين بلاى طبيعى است
مانور زلزله در مجموعه "ايران زمين" با حضور آتش نشانان و نيروهاى متخصص انجام شد و دانش آموزان ضمن آشنايي با عملكرد ايشان نحوه مواجهه با بحران و مسائلى از اين قبيل دانش خود را به صورت كاربردى افزايش دادند يكي ديگر از مسائل مطرح شده در اين مانور آشنايى با سيستم هاى اطفا حريق و آتش نشانى است كه آتش نشانان آن را به صورت عملى به دانش آموزان آموزش و نحوه ى استفاده از كپسول هاى آتش نشانى را به ايشان نشان دادند. .
 اميدواريم آتش زندگيتان جز به مهر روشن نباشدارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :