صفحه اصلیاخبارخيريه محك

جزئیات خبر

۱۹ آذر ۱۳۹۸
خيريه محك

به منظور ايجاد حس نوع دوستى و ايجاد تعامل و تعاون فى ما بين دانش آموزان و آحاد جامعه طرحى با عنوان خيريه محك اجرا گرديد.

در طى اين برنامه فرزندان "ايران زمين" با حمايت خانواده هاى خود اقدام به تهيه محصولات و مصنوعات دستى خود با هدف فروش به دوستان خود نمودند، و عوايد حاصل از آن تماماً به نفع بيماران مورد حمايت خيريه محك صرف گرديد.

حال و هواى اين روز با شكوه مدرسه قابل توصيف نيست....ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :