صفحه اصلیاخبارطرح مدرسه گردانى (پايه پيش و اول)

جزئیات خبر

۱۹ آذر ۱۳۹۸
طرح مدرسه گردانى (پايه پيش و اول)

مسئوليت پذيرى و آشنايى با زحمات افرادى كه جاى آنها نيستيم گاهى هم شيرين هم سخت است ، در طرح مدرسه گردانى اين شيرينى و سختى هر دو در كنار هم براى فرزندان ايران زمين ممكن شد. در اين روز جالب به يكباره تمام مسئوليت هاى مدرسه البته با نظارت پشت پرده پرسنل مدرسه به عهده دانش آموزان گذاشته شد تا آنها علاوه بر تجربه حس مسئوليت پذيرى، از نزديک با زحمات و تلاش هاى پرسنل مدرسه آشنا شوند.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :