صفحه اصلیاخبارهنر خوشنویسی

جزئیات خبر

۱۱ آذر ۱۳۹۸
هنر خوشنویسی

بدون شک یک ازنواقص و معضلات بزرگ نسل حاضر فقدان خطی خوش و درخور است. بهره مندی از خطی زیبا نه تنها به لحاظ زیبایی شناسی و برخورداری از یک هنر مورد اهمیت است، بلکه موجب ایجاد و ارتقا اعتماد به نفس بالا مورد اهمیت زیادی می شود. با بررسی و تحقیق در مورد احوالات هنرمندان عرصه خوشنویسی میتوان به مواردی چون خلق و خوی دلنشین ،نظم کاری و فکری ، صبر ، وبهره مندی از روحیات لطیف اشاره کرد


هنر خوشنویسی از جمله هنر هایست که هرچه فرد از سنین پایین تر شروع به یاد گیری نماید خیلی دقیق تر و سریعتر مراحل آموزش و خوش خط شدن را طی میکند

به همین جهت مجموعه مدارس ایران زمین دوره های خوشنویسی با خودکار را زیر نظر اساتید مجرب و بنام این حوزه برگزار می کند

بدون شک یک ازارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :