صفحه اصلیاخبارروز دانش آموز

جزئیات خبر

۱۱ آذر ۱۳۹۸
روز دانش آموز

خوشحال و شاد و خندانم

قدر دنیا رو می‌دانم

خنده کنم من
دست بزنم من
پا بکوبم من
جوانم.
در دلم غمی ندارم
زیرا هست سلامت جانم
عمر ما کوتاست
چون گل صحراست
پس بیایید شادی کنیم.
بیایید باهم بخوانیم
ترانه‌ی جوانی را
عمر ما کوتاست
چون گل صحراست
پس بیایید شادی کنیم..... زندگي كوتاه تر از آن است كه به لحظه اي غم يا نگراني بگذرد.
مجموعه ايران زمين سرزمين جادويي تمرين عشق و دوستي و مهرباني است، در اين مجموعه از هر فرصتي براي تمرين شادي و دوستي استفاده مي شود.
و چه فرصتي بهتر از روز بزرگ دانش آموز...
دانش آموزان شاد و پرانرژي مجموعه ايران زمين دست در دست هم با نشاط و شور و سرود و مهر جشن روز دانش آموز را برگزار كردند و بار ديگر دوشادوش همديگر همدلي و همراهي و دوستي را در سرزمين شگفت انگيز ايران زمين در گوش همديگر زمزمه كردندارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :