صفحه اصلیاخبارانتخابات شوراي دانش آموزي

جزئیات خبر

۲۰ آبان ۱۳۹۸
انتخابات شوراي دانش آموزي

انتخابات شوراي دانش آموزي با حضور حداكثري و پرشور دانش آموزان و بعد از تبليغات و وعده هاي انتخاباتي شگفت انگيز ايشان برگزار شد و دانش آموزان به منتخبين خود جهت شركت در جلسات شورا راي دادندارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :