صفحه اصلیاخبارجشن شكوهمند قرآن در پايه هاى اول، پنجم و ششم

جزئیات خبر

۱۱ آبان ۱۳۹۸
جشن شكوهمند قرآن در پايه هاى اول، پنجم و ششم

قرآن كتاب آسمانى و راهنماى بزرگ ما در زندگى است.

جشن شكوهمند قرآن در پايه هاى اول، پنجم و ششم برگزار شد.

 
 


ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :