صفحه اصلیاخبارروز نيروى انتظامى در ایران زمین

جزئیات خبر

۳۰ مهر ۱۳۹۸
روز نيروى انتظامى در ایران زمین

روز نيروى انتظامى در تقويم اجرايى مجموعه ى "ايران زمين" با حضور زحمتكشان اين ارگان مهم برگزار شد و دانش آموزان از نزديك با فعاليت هاى مختلف نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران آشنا شدن، بدون شك چرخ مملكت اسلامى ما بدون حضور اين عزيزان نخواهد چرخيد وما دانش آموزان "ايران زمينى"از صميم قلب از ايشان سپاسگذاريم.
 ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :