صفحه اصلیاخبارروز کودک

جزئیات خبر

۲۴ مهر ۱۳۹۸
روز کودک

مفهوم كودكى و دنياى شيرين آن هميشه اولين موضوع مهم براى هرگونه برنامه ريزى و بررسى در مجموعه"ايران زمين" بوده است.

كودكان "ايران زمينى" روز كودك را در كنار هم جشن گرفتند تا يادآور اين مهم
باشند كه كودكى تكرار نشدنى استارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :