صفحه اصلیاخبارباز آمد بوی ماه مدرسه

جزئیات خبر

۷ مهر ۱۳۹۸
باز آمد بوی ماه مدرسه

باز آمد بوی ماه مدرسه .....

بوی بازی های راه مدرسه ....

امسال سال تحصیلی را با بوی کاج ها و صنوبر ها و بر فراز آسمان محبت و دوستی و همدلی در آسمان ایران زمین شروع می کنیم.

 ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :