صفحه اصلیاخبار‎كارگاه عملي فيزيولوژي و تشریح اين جلسه شش برای پایه دوم و سوم...

جزئیات خبر

۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
‎كارگاه عملي فيزيولوژي و تشریح اين جلسه شش برای پایه دوم و سوم...

‎بيش از هرچيز كند و كاو و بررسي عملي براي دانش آموزان جذاب و در يادگيري ايشان تاثيرگذار است .
 ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :