صفحه اصلیاخبارروز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

جزئیات خبر

۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

ترویج فرهنگ صلح و دوستی ابزاری برای پیشگیری از خشونت است. بر این اساس ما در ایران زمین با توجه به این مناسبت مهم و جهانی، فرزندان ایران زمین را با این رویداد آشنا و با تصاویری به زبان کودکانه این مهم را بررسی کردیم.
امید ما ترویج این فرهنگ و پدید آمدن صلح جهانی است
به امید آن روز
 ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :