صفحه اصلیاخباركارگاه عملي فيزيولوژي و تشریح اين جلسه مغز برای پایه پنجم...

جزئیات خبر

۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
كارگاه عملي فيزيولوژي و تشریح اين جلسه مغز برای پایه پنجم...

بيش از هرچيز كند و كاو و بررسي عملي براي دانش آموزان جذاب و در يادگيري ايشان تاثيرگذار است .
 ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :