صفحه اصلیاخبارایونت Don’t Forget the Lyrics

جزئیات خبر

۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
ایونت Don’t Forget the Lyrics

برای شرکت در این ایونت توجه به موارد زیر ضروری است؛

1. موزیک ها روی کانال انگلیسی قرار داده شده به همراه متن، لطفا آنها را به خاطر بسپارید.

2. هر شرکت کننده از حداقل سه شعر تا ده شعر را باید حفظ کرده باشد. ( یا بتواند تنها جای خالی را پر کند)

دپارتمان زبان انگلیسی منتظر حضور گسترده شما در این ایونت است.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :