صفحه اصلیاخبار مسابقه استعداديابى معروف اين بار در ايران زمين

جزئیات خبر

۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
مسابقه استعداديابى معروف اين بار در ايران زمين

 ايران زمينى ها ! براى چالش بعدى آماده ايد؟ مسابقه استعداديابى معروف اين بار در ايران زمين

همه ى ايران زمينى ها می‌توانند طبق قوانین زیر، در این مسابقه شرکت کنند:
 هر شرکت کننده فقط ۳ دقیقه برای اجرا وقت دارد!
 هر شرکت کننده مجاز به انجام تنها یک اجرا است!
 شركت كنندگان بايد وسایل مورد نیاز برای اجرا را همراه خودشان داشته باشند!
 شرکت کنندگان بايد تا تاريخ ۴ اردیبهشت براى ثبت نام به دپارتمان زبان انگليسى مراجعه كنند
 و از همه مهم تر اينكه......تمام موارد اجرا باید به زبان انگلیسی باشد( معرفی و نحوه اجرا و کامنت‌های پس از آن)
 ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :