نتایج آزمون ورودی

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی ایران زمین که در اسفند و اردیبهشت ماه هر سال ضمن مصاحبه با اولیای ایشان در دو پایه پیش از دبستان و اول دبستان برگزار می گردد اعلام شد .محتوای بسته های آزمون هر سال تست هوش ، شخصیت و یادگیری در کودکان می باشد.