آزمون استعدادهای درخشان

نوگلان بوستان تعلیم و تربیت ، دانش آموزان عزیز ایران زمین ضمن شرکت در آزمون استعداد های درخشان آموزش و پرورش استان تهران در سال تحصیلی نود و دو - نود و سه توانستند  افتخار آفرینی نمایند و مثل همیشه موجب سربلندی و غرور خانواده بزرگ ایران زمین گردند ...